Międzywymiarowy Podróżnik naklejka

Międzywymiarowy Podróżnik Istnieje od początku świata, podróżuje w czasie i przestrzeni. Istnieje w każdym możliwym wymiarze i nigdzie w tym samym czasie, Możesz go zobaczyć tylko kątem oka, bo nie byłbyś w stanie objąć rozumiem, jak wygląda. Nie je i nie śpi, tylko podróżuje, kolekcjonując wiedzę o wszechświatach.

By Blank Canvas Designz

33,07 zł