Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka dotycząca prywatności i marketingu (“Polityka prywatności”) opisuje w jaki sposób StickerApp Sweden AB, nr org 556855-5931, 234 35 Lomma, e-mail: info@stickerapp.se, (“StickerApp,” “My,” itp) zbiera, używa, udostępnia i przechowuje twoje dane osobowe.

1.1 Niniejsza polityka prywatności dotyczy dostawy usług i produktów przez StickerApp, związanej z zakupami, centrum obsługi klienta i innego kontaktu ze StickerApp, takiego jak odwiedzanie naszej strony internetowej. Poniższa polityka prywatności dotyczy również przetwarzania danych osobowych, związanych z kontami StickerApp (“Właściciel konta”).

1.2 Powinni Państwo zawsze czuć się bezpiecznie, udostępniając nam swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności stara się wyjaśnić w jaki sposób zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetworzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami ochrony danych.

2. Odpowiedzialność za dane osobowe

StickerApp jest odpowiedzialna za użycie Państwa danych personalnych przez StickerApp oraz zapewnienie, że Państwa dane personalne są przetwarzane zgodnie z prawem. StickerApp jest również odpowiedzialna za zarządzanie Państwa danymi osobowymi związanymi z Państwa osobistym kontem StickerApp.

3. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

3.1 Musimy zbierać i używać Państwa dane osobowe, kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę, zamawiają produkty lub usługi albo kontaktują się z naszym centrum obsługi klienta lub proszą o informacje.

3.2 StickerApp zbiera i używa Państwa dane osobowe, kiedy dokonują Państwo zakupu na naszej stronie internetowej, korzystają z centum obsługi klienta, odwiedzają naszą stronę internetową lub w jakikolwiek inny sposób nawiązują z nami kontakt. Informacje, które zbieramy podczas Państwa zakupu są niezbędne, aby zawrzeć kontrakt ze StickerApp i umożliwić nam świadczenie pełni usług.

3.3 Jeśli są Państwo właścicielem konta, StickerApp również zbiera dane osobowe, które udostępnili Państwo rejestrując swoje konto na naszej stronie internetowej. StickerApp również zbiera dane podczas czasu, kiedy używają Państwo naszej strony internetowej i związanych z Państwa aktywnością jako użytkownik StickerApp, takich jak historia zakupów, w jaki sposób używają Państwo strony StickerApp i które z naszych promocyjnych emailów Państwa zainteresowały. StickerApp również używa tych informacji, aby od czasu do czasu zdobyć dostęp do Państwa konta StickerApp. Jako właściciel konta, mogą Państwo zaktualizować swoje informacje osobiste w każdym momencie, używając swoich danych do logowania.

3.4 Zbieramy i aktualizujemy Państwa dane adresowe za pośrednictwem osób trzecich, aby były one aktualny.

4. Jakie dane osobowe zbieramy?

4.1 Klienci StickerApp

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez StickerApp o Państwu, jako naszym kliencie, podczas zakupów lub użycia centrum obsługi klienta to:

- Imię i numer identyfikacyjny (numer personalny, PESEL albo numer organizacji)
- Adres
- Numer telefonu i adres email
- Informacje płatnicze
Numer klienta
Adres IP i informacje o Państwa użytkowaniu witryny StickerApp

 

4.2 Właściciele konta

Dane personalne zbierane i przetwarzane przez StickerApp o Państwu, jako właścicielu konta, to:

- Imię i numer identyfikacyjny (numer personalny, PESEL albo numer organizacji)
- Adres
- Numer telefonu i adres email
- Informacje płatnicze
- Numer klienta
- Adres IP i informacje związane z Państwa użytkowaniem witryny StickerApp.
- Informacje o tym, które z naszych produktów i/lub promocji Państwa zainteresowały i w jaki sposób używają Państwo naszych newsletterów.
- Informacje o Państwa zakupach.
- Informacje o Państwa koncie

5. Dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe?

5.1 Klienci StickerApp

StickerApp zbiera Państwa dane osobowe z różnorodnych powodów. Przede wszystkim, zbieramy Państwa dane osobowe aby:

- Wypełnić się z naszych obowiązków do Państwa, jako naszych klientów, takich jak wykonanie zakupów, stworzenie faktur i świadczenie usług centrum obsługi klienta;
- Zapewnić ogólną obsługę klienta, taką jak odpowiadanie na pytania i poprawianie niepoprawnych informacji;
- Zarządzać naszą relacją z Państwem, jako naszym klientem, i świadczyć nasze usługi;
- Udostępniać Państwu istotne informacje i promocje za pośrednictwem emaili, telefonów, poczty lub online;
- Oszacować, jakie metody płatności możemy Państwu zaoferować, na przykład ocena kredytowa;
- Udoskonalać nasze usługi dla naszych klientów poprzez dalsze rozwijanie naszych usług, produktów i funkcji online;
- Zapobiegać oszustwom i rozwijać nasze zarządzanie ryzykiem; i
- Przestrzegać obowiązujących przepisów, takich jak prawa rachunkowe.

Państwa dane mogą też stanowić podstawę naszych analiz rynkowych i klienta, badań rynku, statystyk, śledzenia biznesu i rozwoju biznesu związanego ze sprzedażą dóbr i usług.

5.2 Właściciele konta

Oprócz powodów wymienionych powyżej, StickerApp może również używać Państwa danych osobowych jako właściciela konta aby:

- Zarządzać Państwa kontem;
- Zapewnić ci korzyści dla właścicieli konta, takie jak uzupełnione informacje użytkownika, więcej opcji płatności, łatwość składania ponownych zamówień i sprzedaż personalizowanych projektów poprzez naszą witrynę;
- Dostarczać specjalne oferty
- Komunikować się z Państwem, jako właścicielem konta za pomocą poczty, emaila i telefonu; i
- Umożliwić spersonalizowane oferty, marketing i zaproszenie na imprezy za pomocą telefonu, poczty, email lub naszych stron internetowych 

6. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

6.1 Niniejsza sekcja określa podstawy prawne, na podstawie których StickerApp określa nasze gromadzenie Państwa danych osobowych.

6.2 Używamy Państwa danych personalnych w celu wypełnienia naszych obligacji kontaktowych do Państwa, jako naszego klienta lub właściciela konta, takich jak przetworzenie zakupów oraz do Państwa jako właściciela konta, takich jak ułatwianie Państwa osobistej administracji i zarządzanie historią zamówień. Na tych samych podstawach prawnych, zbieramy dane o Państwu jako właścicielu konta, włącznie z zakupami, używaniem naszej witryny internetowej, interakcją z StickerApp i zainteresowaniem naszymi usługami i produktami, aby wypełnić nasze zobowiązanie do dostarczenia Państwu personalizowanych ofert.

6.3 Przetwarzamy Państwa dane osobowe po części na podstawia tak zwanego "ważenia interesów." Dotyczy to zarządzania Państwa danymi personalnymi w celu, na przykład, wysyłania personalizowanych ofert dotyczących naszych produktów i usług oraz różnicowania między użytkownikami (np. na podstawie ilości zakupów). StickerApp nie używa żadnych wrażliwych danych ani nie rozprowadza ich na podstawie ważenia interesów.

6.4 W niektórych przypadkach StickerApp ma prawny obowiązek przetworzenia Państwa danych osobowych. Jest to związane, na przykład, z przetwarzaniem danych osobowych niezbędnych do wywiązania się z naszych obligacji związanych z Prawami Rachunkowymi.

7. Kompilacja - przetwarzanie danych osobowych

Powód

Podstawy Prawne

Kategorie danych osobowych

Czas przechowywania

Administracja i dostawa naszych produktów i usług oraz wsparcie

Zakończenie umowy kupna (zasady sprzedaży)

-Imię, adres, numer telefonu i adres email

-Informacja geograficzna

- Adres IP, informacje o urządzeniu i informacje logowania

Trzy lata od ostatniego użytkowania StickerApp, na przykład zakupu lub kontaktu z naszym centrum obsługi klienta

Aby zapewnić, że wszystkie nasze prawne wymagania są wypełnione, na przykład Prawo Rachunkowe

Zobowiązania prawne

-Imię, adres, numer telefonu i adres email

-Informacje geograficzne

-Adres IP, informacje o urządzeniu i informacje do logowania

 

Tak długo, jak musimy przechowywać te informacje w związku z obowiązującymi prawami

Marketing lub dobra i usługi StickerApp albo Powiązanych Firm za pośrednictwem poczty, email lub telefonu oraz aby udoskonalać usługi StickerApp

Ważenie interesów

-Imię, adres, numer telefonu i adres email

-Informacje geograficzne

-Adres IP, informacje o urządzeniu i informacje do logowania

Dwa lata od ostatniej aktywności powiązanej z StickerApp, takiej jak zakupy lub kontakt z naszym centrum obsługi klienta

Administracja Twoim kontem

Wywiązanie się z kontraktu dotyczącego Państwa konta StickerApp

-Imię, adres, numer telefonu i adres email

-Informacje geograficzne

-Adres IP, informacje o urządzeniu, informacje do logowania i dane płatnicze

-Numer klienta

-Informacje o Państwa używaniu naszej strony internetowej, takiej jak jakie oferty Państwa interesują, na jakie newslettery Państwo reagują i na które z naszych wydarzeń się Państwo zarejestrowali

-Informacje związane z Państwa zakupem

-Informacje właściciela konta

Tak długo, jak posiadają Państwo konto StickerApp

 

8. Profilowanie

8.1 StickerApp ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez profilowanie. Analizujemy informacje o Państwu, jako właścicielu konta, jak używają Państwo naszej witryny internetowej, które nasze produkty, usługi i oferty Państwa interesują, na które z naszych newsletterów Państwo zareagowali, na które z naszych wydarzeń Państwo się zarejestrowali, informacje o Państwa zakupach i informacje o Państwa koncie, aby móc tworzyć dla Państwa oferty, które wydaje nam się, że by się Państwu podobały oraz aby zapraszać Państwa na wydarzenia, które wydaje nam się, że by Państwa zainteresowały.

8.2 Mogą Państwo w każdym momencie zażądać zaprzestania użycia Państwa danych osobowych do profilowania. Aby to zrobić, należy skontaktować się z StickerApp na info@stickerapp.se. Kiedy StickerApp otrzyma państwa żądanie, zaprzestaniemy używania Państwa danych osobowych w ten sposób.

9. Jak długo przechowujemy Państwa dane personalne?

9.1 Państwa dane personalne będą przechowywane tylko podczas przydzielonego okresu czasu, aby wypełnić powód, dla którego dane były zebrane w związku z polityką prywatności. W niektórych przypadkach StickerApp może przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres czasu, aby wypełnić pewne zobowiązania prawne, na przykład podczas procesu prawnego.

9.2 StickerApp przechowuje dane osobowe właściciela konta tak długo, jak właściciel konta ma otwarte konto z StickerApp.

10. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

10.1 StickerApp może udostępniać Państwa dane osobom trzecim, takim jak podmioty stowarzyszone, partnerzy współpracujący i dostawcy płatności i usług komunikacyjnych. StickerApp może również udostępniać Państwa dane osobowe firmom, które oferują usługi aktualizowania danych adresowych, aby zapewnić, że mamy Państwa poprawne informacje adresowe.

10.2 Osoby trzecie, którym StickerApp udostępnia Państwa dane osobowe lub którym w jakiś sposób StickerApp udostępnia informacje o klientach lub właścicielach konta, mogą tylko używać danych osobowych w celu sprzedaży lub promocji produktów i usług StickerApp lub podmiotów i partnerów StickerApp lub w związku z kontraktem StickerApp z Państwem jako klientem lub właścicielem konta. Jeśli dokonują Państwo zakupu naszych usług lub produktów używając kredytu, Państwa dane mogą być udostępnione biuru kredytowemu.

10.3 Państwa dane personalne mogą być udostępnione przez StickerApp właściwym władzom administratywnym, aby wypełnić interesy prawne StickerApp albo wykryć, zapobiec lub zauważyć oszustwo lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi.

10.4 StickerApp może wysłać Państwa dane osobowe do innych krajów, jeśli StickerApp lub nasze podmioty się tam znajdują. Jeśli Państwa dane personalne są wysłane za granicę, StickerApp zapewni, że Państwa dane osobowe są chronione oraz, że Państwa informacje osobowe są przesyłane zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.

10.5 Nie sprzedamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

11. Zmiany w naszej Polityce prywatności

11.1 StickerApp ma prawo zmienić naszą Politykę prywatności w każdym momencie. Natychmiast Państwa powiadomimy o zmianach w naszej Polityce prywatności. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na zmiany, będą mieli Państwo prawo umorzyć swój kontrakt z StickerApp zanim zmiany zostaną wprowadzone do naszej Polityki prywatności. Mogą Państwo umorzyć swój kontrakt poprzez skontaktowanie się z StickerApp.

12. Ochrona Państwa danych osobowych

12.1 Powinni Państwo zawsze czuć się bezpiecznie, kiedy zostawiają nam Państwo swoje informacje osobowe. Z tego powodu StickerApp podjął niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianami i usunięciem. Wszystkie informacje i dane dotyczące naszych klientów i właścicieli konta są zapisane w naszej bazie danych, która jest chroniona za pomocą kontroli dostępu i firewall.

13. Państwa prawa

13.1 StickerApp jest odpowiedzialna za zapewnienie, że Państwa dane osobowe są używane zgodnie z odpowiednimi prawami.

13.2 StickerApp może, na Państwa żądanie lub z własnej inicjatywy, poprawić, oddzielić lub dodać informacje które są niepoprawne, niekompletne lub błędne.

13.3 Mają Państwo prawo zażądać:

1. Dostępu do Państwa danych personalnych. Oznacza to, że mają Państwo prawo zażądać zapisu naszego przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również otrzymać kopię wszystkich Państwa danych, którymi zarządzamy. Mają Państwo prawo, za darmo, otrzymać zapis jakie Państwa dane osobowe mamy zarejestrowane, w jaki sposób Państwa dane są użyte oraz odbiorców i przyszłych odbiorców Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do informacji o tym skąd informacje o Państwu zostały zebrane, jeśli nie były one uzyskane bezpośrednio od Państwa, przypadki automatycznego, indywidualnego podejmowania decyzji (łącznie z profilowaniem) oraz szacowany czas podczas którego Państwa informacje będą przechowywane lub kryteria, które są używane aby zastrzec ten czas. W zapisie tym mają Państwo prawo uzyskać informacje o ogólnych prawach, które są dostępne w tej sekcji. Możemy zażądać dodatkowych informacji od Państwa w celu ochrony Państwa tożsamości.
2. Zmiany w danych personalnych. Na Państwa żądanie, zmienimy jakiekolwiek błędy lub niekompletne informacje, które mamy o Państwu.
3. Usunięcia danych personalnych. Mają Państwo prawo zażądać usunięcia danych personalnych, jeśli nie są dłużej potrzebne w celu, dla którego zostały zebrane. Jednakże, możemy mieć zobowiązanie prawne do zachowania Państwa informacji i, z tego powodu, nie móc ich usunąć, na przykład z powodów rachunkowych lub podatkowych. W takim przypadku zaprzestaniemy jakiegokolwiek przetwarzania Państwa danych w celu innym niż wywiązanie się z obowiązków prawnych.
4. Ograniczenia użycia. Oznacza to, że Państwa dane mogą być zablokowane przed użyciem z powodów innych niż nasze wymienione, ograniczone cele. Mogą Państwo, na przykład, zażądać ograniczenia, kiedy uznają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub kiedy zażądali Państwo poprawy związanej z punktem 13.3.2). W okresie w którym Państwa dane są poprawiane, użycie Państwa danych będzie ograniczone.

13.4 StickerApp poinformuje każdego odbiorcę, którego dane personalne zostały udostępnione, w związku z punktem 10 powyżej, w związku z jakimikolwiek poprawkami lub usunięciem danych oraz ograniczeniami użycia danych.

13.5 Mają Państwo prawo do przenośności danych. Pod pewnymi warunkami, mają Państwo prawo do wyciągu i transferu danych związanych z Państwem w strukturowany, powszechnie używany i w formacie możliwym do odczytania przez maszyny dla innego podmiotu odpowiedzialnego za Państwa dane osobowe.

13.6 Mają Państwo prawo zażądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie ważonych interesów. Jeśli wyrażą Państwo obiekcje do przetwarzania, będziemy używać przetwarzania tylko w uzasadnionych powodach dla ochrony Państwa interesów.

13.7 Jeśli nie życzą sobie Państwo abyśmy używali Państwa danych osobowych w celach marketingowych, mają Państwo zawsze prawo zażądać zaprzestania poprzez w skontaktowanie się z nami na info@stickerapp.se. Po otrzymaniu emaila, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

13.8 Mają Państwo prawo złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania Państwa danych osobowych do Inspektoratu Danych.

14. Cookies

Używamy ciasteczek (cookies), kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową. Mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat tego, jak używamy cookies w naszej Polityce cookies.

15. Informacje kontaktowe

15.1 Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub w celu zażądania spisu Państwa danych, proszę się z nami skontaktować. Nasze informacje kontaktowe są poniżej.

 

STICKERAPP SWEDEN AB 
Poppelgatan 21 
234 35 Lomma 
info@stickerapp.se