Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka dotycząca prywatności i marketingu (“Polityka Prywatności”) opisuje w jaki sposób StickerApp Sweden AB, nr org 556855-5931, 234 35 Lomma, e-mail: info@stickerapp.se, (“StickerApp,” “My,” itp) zbiera, używa, udostępnia i przechowuje Państwa dane osobowe.

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy dostawy usług i produktów przez StickerApp, związanej z zakupami, kontaktu z centrum obsługi klienta i innego kontaktu ze StickerApp, takiego jak odwiedzanie naszej witryny internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy również przetwarzania danych osobowych, związanych z kontami StickerApp (“Właściciel konta”).

1.2 Powinni Państwo zawsze czuć się bezpiecznie, udostępniając nam swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności stara się wyjaśnić w jaki sposób zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetworzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami ochrony danych.

2. Odpowiedzialność za dane osobowe

StickerApp jest odpowiedzialne za użycie Państwa danych osobowych przez StickerApp oraz zapewnienie, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. StickerApp jest również odpowiedzialne za zarządzanie Państwa danymi osobowymi związanymi z Państwa kontem StickerApp.

3. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

3.1 Musimy zbierać i używać Państwa danych osobowych, kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę, zamawiają produkty lub usługi, kontaktują się z naszym centrum obsługi klienta lub proszą o informacje.

3.2 StickerApp zbiera i używa Państwa dane osobowe, kiedy dokonują Państwo zakupu na naszej witrynie internetowej, korzystają z centum obsługi klienta, odwiedzają naszą witrynę internetową lub w jakikolwiek inny sposób nawiązują z nami kontakt. Informacje, które zbieramy podczas Państwa zakupu są niezbędne, aby zawrzeć kontrakt ze StickerApp i umożliwić nam świadczenie pełni usług.

3.3 Jeśli są Państwo właścicielem konta, StickerApp zbiera również dane osobowe, które udostępnili Państwo rejestrując swoje konto na naszej witrynie internetowej. StickerApp zbiera również dane podczas czasu, który spędzają Państwo używając naszej witryny internetowej i związanych z Państwa aktywnością jako użytkownik StickerApp, takich jak historia zakupów, w jaki sposób używają Państwo witryny StickerApp i które z naszych promocyjnych emailów Państwa zainteresowały. StickerApp również używa tych informacji, aby od czasu do czasu zdobyć dostęp do Państwa konta StickerApp. Jako właściciel konta, mogą Państwo zaktualizować swoje informacje osobiste w każdym momencie, używając swoich danych do logowania.

3.4 StickerApp może również używać Państwa danych osobowych podczas zażądzania naszymi kampaniami reklamowymi. Więcej szczegółów w punktach 4-7 niniejszej Polityki Prywatności.

3.5 Zbieramy i aktualizujemy Państwa dane adresowe za pośrednictwem osób trzecich, aby były one aktualne.

4. Jakie dane osobowe zbieramy?

4.1 Klienci StickerApp

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez StickerApp o klientach podczas zakupów lub podczas użycia centrum obsługi klienta to:

 • Imię i numer identyfikacyjny (numer personalny, PESEL albo numer organizacji)
 • Adres
 • Numer telefonu i adres email
 • Informacje płatnicze
 • Numer klienta
 • Adres IP i informacje o Państwa użytkowaniu witryny StickerApp

Podczas zarządzania naszymi kampaniami reklamowymi, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa lub wygenerowanych w naszych wewnętrznych systemach generujących Państwa dane:

 • Identyfikator transakcji
 • Wartość transakcji
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Status - Nowy/Powracający klient
 • Dane konwersji (informacja o konwersji klienta, wartość konwersji oraz witryna internetowa, z której klient się skonwersował)
 • Więcej szczegółów w sekcjach 5-7 niniejszej Polityki Prywatoności.

4.2 Właściciele konta

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez StickerApp o właścicielach konta, to:

 • Imię i numer identyfikacyjny (numer personalny, PESEL albo numer organizacji)
 • Adres
 • Numer telefonu i adres email
 • Informacje płatnicze
 • Numer klienta
 • Adres IP i informacje związane z Państwa użytkowaniem witryny StickerApp.
  Informacje o produktach i/lub promocjach, które Państwa zainteresowały i w jaki sposób używają Państwo naszych newsletterów.
 • Informacje o Państwa zakupach.
 • Informacje o Państwa koncie

5. Dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe?

5.1 Klienci StickerApp

StickerApp zbiera Państwa dane osobowe z różnorodnych powodów. Przede wszystkim, zbieramy Państwa dane osobowe aby:

- Wypełnić się z naszych obowiązków wobec Państwa, jako naszych klientów, takich jak przetwarzanie zakupów, tworzenie faktur i świadczenie usług centrum obsługi klienta;

- Zapewnić ogólną obsługę klienta, taką jak odpowiadanie na pytania i poprawianie niepoprawnych informacji;

- Zarządzać naszą relacją z klientem i świadczyć nasze usługi;

- Udostępniać Państwu istotne informacje i promocje za pośrednictwem emaili, telefonów, poczty lub online;

- Ocenić, jakie metody płatności możemy Państwu zaoferować, na przykład ocena kredytowa;

- Ulepszać naszą ofertę dla klientów poprzez dalsze rozwijanie naszych usług, produktów i funkcji online;

- Zapobiegać oszustwom i rozwijać nasze zarządzanie ryzykiem; oraz

- Przestrzegać obowiązujących przepisów, takich jak przepisy dotyczące rachunkowości.

Państwa dane mogą też stanowić podstawę naszych analiz rynkowych i klienta, badań rynku, statystyk, śledzenia biznesu i rozwoju biznesu związanego ze sprzedażą dóbr i usług.

5.2 Właściciele konta

Oprócz powodów wymienionych powyżej, StickerApp może również używać danych osobowych właściciela konta aby:

- Zarządzać Państwa kontem;

- Zapewnić korzyści dla właścicieli konta, takie jak uzupełnione informacje użytkownika, więcej opcji płatności, ułatwione składanie ponownych zamówień i sprzedaż personalizowanych projektów poprzez naszą witrynę;

- Dostarczać oferty specjalne

- Komunikować się z właścicielem konta za pomocą poczty, emaila i telefonu; oraz

- Umożliwić personalizowane oferty, marketing i zaproszenia na wydarzenia za pomocą telefonu, poczty, emaila lub naszych witryn internetowych 

5.3 Jeśli są Państwo gościem witryn należących do ekosystemu Advertising Networks (zgodnie z definicją poniżej w sekcji 7), możemy również przetwarzać Państwa dane w celu zarządzania naszymi kampaniami reklamowymi. Obejmuje to targetowanie, mierzenie i ulepszanie kampanii, dostarczanie wiadomości handlowych, śledzenie aktywności odwiedzających na wspomnianych wintrynach internetowych itp. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach 4, 6-7 niniejszej Polityki Prywatności.

6. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

6.1 Niniejsza sekcja określa podstawy prawne, na podstawie których StickerApp określa gromadzenie Państwa danych osobowych.

6.2 Używamy Państwa danych osobowych w celu wypełnienia naszych obligacji kontraktowych wobec naszych klientów lub właścicieli konta, takich jak przetwarzenie zakupów oraz wobec właścicieli konta, takich jak ułatwianie Państwa administracji osobistej i zarządzanie historią zamówień. Na tych samych podstawach prawnych, zbieramy dane o właścicielach konta, włącznie z zakupami, użytkowaniem naszej witryny internetowej, interakcją ze StickerApp i zainteresowaniem naszymi usługami i produktami, aby wypełnić nasze zobowiązanie do dostarczenia Państwu personalizowanych ofert.

6.3 Przetwarzamy Państwa dane osobowe po części na podstawia tak zwanego "ważenia interesów." Dotyczy to zarządzania Państwa danymi osobowymi w celu, na przykład, wysyłania personalizowanych ofert dotyczących naszych produktów i usług oraz różnicowania między użytkownikami (np. na podstawie ilości zakupów). W przypadku zarządzania naszymi kampaniami reklamowymi, naszym interesem jest skuteczność, mierzenie i ulepszanie kampanii z biegiem czasu, aby upewnić się, że wyświetlamy Państwu najbardziej odpowiednie reklamy, które Państwa interesują. StickerApp nie używa żadnych wrażliwych danych ani nie rozprowadza ich na podstawie ważenia interesów.

6.4 W niektórych przypadkach StickerApp ma prawny obowiązek przetworzenia Państwa danych osobowych. Jest to związane, na przykład, z przetwarzaniem danych osobowych niezbędnych do wywiązania się z naszych obligacji związanych z przepisami dotyczącymi rachunkowości.

7. Kompilacja - przetwarzanie danych osobowych

Powód

Podstawy Prawne

Kategorie danych osobowych

Czas przechowywania

Administracja i dostawa naszych produktów i usług oraz wsparcie klienta

Zakończenie umowy kupna (zasady sprzedaży)

 • Imię, adres, numer telefonu i adres email
 • Informacje geograficzne
 • Adres IP, informacje o urządzeniu i informacje logowania

Trzy lata od ostatniego użytkowania StickerApp, na przykład zakupu lub kontaktu z naszym centrum obsługi klienta

Wypełnienie wymagań prawnych, na przykład przepisów dotyczących rachunkowości

Zobowiązania prawne

 • Imię, adres, numer telefonu i adres email
 • Informacje geograficzne
 • Adres IP, informacje o urządzeniu i informacje do logowania
 

Tak długo, jak musimy przechowywać te informacje w związku z obowiązującymi ustawami

Marketing lub dobra i usługi StickerApp albo Powiązanych Firm za pośrednictwem poczty, email lub telefonu oraz aby udoskonalać usługi StickerApp

Ważenie interesów

 • Imię, adres, numer telefonu i adres email
 • Informacje geograficzne
 • Adres IP, informacje o urządzeniu i informacje do logowania

Dwa lata od ostatniej aktywności powiązanej ze StickerApp, takiej jak zakupy lub kontakt z naszym centrum obsługi klienta

Administracja Państwa konta

Wywiązanie się z kontraktu dotyczącego Państwa konta StickerApp

 • Imię, adres, numer telefonu i adres email
 • Informacje geograficzne
 • Adres IP, informacje o urządzeniu, informacje do logowania i dane płatnicze
 • Numer klienta
 • Informacje o użytkowaniu przez Państwa naszej witryny internetowej, na przykład zainteresowanie naszymi ofertami, reakcja na newslettery  i rejestracja na wydarzenia
 • Informacje związane z
 • Państwa zakupami
  Informacje właściciela konta

Tak długo, jak posiadają Państwo konto StickerApp

Zarządzanie naszymi kampaniami reklamowymi. Zawiera to:

- targetowanie kampanii reklaowych, aby zapewnić, że widzą Państwo reklamy, które najbardziej Państwa zainteresują;

- mierzenie i ulepszanie kampanii;

- dostarczanie wiadomości handlowych poprzez reklamy

- śledzenie aktywności osób odwiedzająych wintryny będące częścią ekosystemu Advertising Networks

 

Ważenie interesów

 

 • Identyfikator transakcji
 • Wartość transakcji
 • Adres email
 • Numer klienta
 • Status - Nowy/Powracający klient
 • Dane konwersji (informacja o konwersji klienta, wartość konwersji oraz witryna, z której klient się skonwersował)

Co do zasady przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres do 1 roku od daty zebrania.

 

Aby zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi w sposób opisany powyżej, możemy udostępniać Państwa wiadomości email z następującymi członkami Advertising Networks:

 • Google Ireland Limited;
 • Meta Platforms Ireland Limited;
 • Microsoft Ireland Operations Limited.

Należy pamiętać, że udostępnianie wiadomości email w sposób opisany powyżej może wiązać się z przekazaniem tych wiadomości poza UE i Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Profilowanie

8.1 StickerApp ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez profilowanie. Analizujemy informacje o właścicielach konta, użytkowaniu naszej witryny internetowej, zainteresowaniu naszymi produktami, usługami i ofertami, reagowaniu na nasze newslettey, rejestracji na nasze wydarzenia, informacje o Państwa zakupach i informacje o Państwa koncie, aby móc tworzyć dla Państwa oferty, które wydaje nam się, że by się Państwu podobały oraz aby zapraszać Państwa na wydarzenia, które wydaje nam się, że by Państwa zainteresowały.

8.2 Mogą Państwo w każdym momencie zażądać zaprzestania użycia Państwa danych osobowych do profilowania. Aby to zrobić, należy skontaktować się z StickerApp na info@stickerapp.se. Kiedy StickerApp otrzyma państwa żądanie, zaprzestaniemy używania Państwa danych osobowych w ten sposób.

9. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

9.1 Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez określony czas, aby wypełnić powód, dla którego dane były zebrane zgodnie z Polityką Prywatności. W niektórych przypadkach StickerApp może przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, aby wypełnić zobowiązania prawne, na przykład podczas procesu prawnego.

9.2 StickerApp przechowuje dane osobowe właściciela konta tak długo, jak właściciel konta ma otwarte konto StickerApp.

10. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

10.1 StickerApp może udostępniać Państwa dane osobom trzecim, takim jak podmioty stowarzyszone, partnerzy współpracujący i dostawcy płatności i usług komunikacyjnych. StickerApp może również udostępniać Państwa dane osobowe firmom, które oferują usługi aktualizowania danych adresowych, aby zapewnić, że mamy Państwa poprawne informacje adresowe.

10.2 Osoby trzecie, którym StickerApp udostępnia Państwa dane osobowe lub którym w jakiś sposób StickerApp udostępnia informacje o klientach lub właścicielach konta, mogą używać Państwa danych osobowych wyłącznie w celu sprzedaży lub promocji produktów i usług StickerApp lub podmiotów i partnerów StickerApp lub w związku z kontraktem między StickerApp a klientem lub właścicielem konta. Jeśli dokonują Państwo zakupu naszych usług lub produktów używając kredytu, Państwa dane mogą być udostępnione biuru kredytowemu.

10.3 Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez StickerApp odpowiednim władzom administracyjnym, aby wypełnić interesy prawne StickerApp albo wykryć, zapobiec lub zauważyć oszustwo lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi.

10.4 StickerApp może wysłać Państwa dane osobowe poza UE/EOG, jeśli StickerApp lub nasze podmioty się tam znajdują. Jeśli Państwa dane osobowe są wysłane do kraju poza UE/EOG, StickerApp zapewni, że Państwa dane osobowe są chronione oraz, że Państwa dane osobowe są przesyłane zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.

10.5 Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zarządzania naszymi kampaniami reklamowymi, możemy udostępnić niektóre informacje osobowe z Advvertising Network. Więcej szczegółów w sekcji 7 niniejszej Polityki Prywatności.

10.6 Nie sprzedamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

11. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

11.1 StickerApp ma prawo zmienić Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Będą Państwo natychmiast poinformowani o zmianach w Polityce Prywatności. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na zmiany, będą mieli Państwo prawo umorzyć swój kontrakt ze StickerApp zanim zmiany zostaną wprowadzone do naszej Polityki Prywatności. Mogą Państwo umorzyć swój kontrakt poprzez skontaktowanie się ze StickerApp.

12. Ochrona Państwa danych osobowych

12.1 Powinni Państwo zawsze czuć się bezpiecznie, udostępniając nam Państwa dane osobowe. Z tego powodu StickerApp podjął niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianami i usunięciem. Wszystkie informacje i dane dotyczące naszych klientów i właścicieli konta są zapisane w naszej bazie danych, która jest chroniona za pomocą kontroli dostępu i firewall.

13. Państwa prawa

13.1 StickerApp jest odpowiedzialne za zapewnienie, że Państwa dane osobowe są używane zgodnie z obowiązującymi prawami.

13.2 StickerApp może, na Państwa żądanie lub z własnej inicjatywy, poprawić, usunąć lub dodać informacje które są niepoprawne, niekompletne lub wprowadzające w błąd.

13.3 Mają Państwo prawo zażądać:

 1. Dostępu do Państwa danych osobowych. Oznacza to, że mają Państwo prawo zażądać zapisu przetwarzania przez nas Państwa danych. Mogą Państwo również otrzymać kopię wszystkich Państwa danych, którymi zarządzamy. Mają Państwo prawo otrzymać za darmo zapis o tym, jakie Państwa dane osobowe mamy zarejestrowane, w jaki sposób Państwa dane są używane oraz odbiorców i przyszłych odbiorców Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do informacji o tym skąd informacje o Państwu zostały zebrane, jeśli nie były one uzyskane bezpośrednio od Państwa, przypadki automatycznego, indywidualnego podejmowania decyzji (łącznie z profilowaniem) oraz szacowany czas podczas którego Państwa informacje będą przechowywane lub kryteria, które są używane aby zastrzec ten czas. W zapisie tym mają Państwo prawo uzyskać informacje o ogólnych prawach, które są dostępne w tej sekcji. Przed udostępnieniem zapisu możemy zażądać dodatkowych informacji od Państwa w celu ochrony Państwa tożsamości.
 2. Zmiany danych osobowych. Na Państwa żądanie, zmienimy jakiekolwiek błędy lub niekompletne informacje, które mamy o Państwu.
 3. Usunięcia danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać usunięcia danych osobowych, jeśli nie są dłużej potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane. Jednakże, możemy mieć zobowiązania prawne do zachowania Państwa informacji i, z tego powodu, nie móc ich usunąć, na przykład z powodów rachunkowych lub podatkowych. W takim przypadku zaprzestaniemy jakiegokolwiek przetwarzania Państwa danych w celu innym niż wywiązanie się z obowiązków prawnych.
 4. Ograniczenia użycia. Oznacza to, że Państwa dane mogą być zablokowane przed użyciem z powodów innych niż nasze wymienione, ograniczone cele. Mogą Państwo, na przykład, zażądać ograniczenia, kiedy uznają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub kiedy zażądali Państwo zmiany związanej z punktem 13.3.2). W okresie w którym Państwa dane są poprawiane, użycie Państwa danych będzie ograniczone.

13.4 StickerApp poinformuje każdego odbiorcę, którego dane osobowe zostały udostępnione, w związku z punktem 10 powyżej, w związku z jakimikolwiek poprawkami lub usunięciem danych oraz ograniczeniami użycia danych.

13.5 Mają Państwo prawo do przenośności danych. Pod pewnymi warunkami, mają Państwo prawo do wyciągu i transferu danych związanych z Państwem w strukturowanym, powszechnie używanym i w możliwym do odczytania przez maszyny formacie do innego podmiotu odpowiedzialnego za Państwa dane osobowe.

13.6 Mają Państwo prawo zażądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie ważonych interesów. Jeśli wyrażą Państwo obiekcje do przetwarzania, będziemy używać przetwarzania tylko w uzasadnionych powodach dla ochrony Państwa interesów.

13.7 Jeśli nie życzą sobie Państwo abyśmy używali Państwa danych osobowych w celach marketingowych, mają Państwo zawsze prawo zażądać zaprzestania poprzez w skontaktowanie się z nami na info@stickerapp.se. Po otrzymaniu emaila, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. 

13.8 Mają Państwo prawo złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania Państwa danych osobowych do Inspektoratu Danych.

14. Cookies

Używamy ciasteczek (cookies), kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową. Mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat tego, jak używamy ciasteczek w naszej Polityce Ciasteczkowej.

15. Informacje kontaktowe

15.1 Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, użytkowania przez nas Państwa danych osobowych lub chcieliby Państwo zażądać spisu Państwa danych, proszę się z nami skontaktować. Nasze informacje kontaktowe są poniżej:

STICKERAPP SWEDEN AB 

Bronsgatan 12 

234 35 Lomma 

info@stickerapp.se