Zgoda na "Shout"

Uwielbiamy pokazywać kreatywność naszych klientów! Teraz masz szansę, aby Twoje prace pojawiły się w naszej komunikacji marketingowej, w tym na Instagramie, naszej stronie internetowej, biuletynach, reklamach i nie tylko.

StickerApp nie rości sobie praw własności do Twojego projektu. Akceptując Zgodę na Rozpowszechnienie Wizerunku, udzielasz nam zgody na udostępnienie Twojego projektu naszej społeczności.
Wyrażenie zgody oznacza, że projekt będzie brany pod uwagę przy udostępnianiu, choć nie jest to gwarantowane. Prosimy o zapoznanie się z pełną Zgodą na Rozpowszechnienie Wizerunku.


Zgoda na Rozpowszechnianie Wizerunku


Akceptując, klient zatwierdza i udziela StickerApp AB ("StickerApp") niewyłącznej, nieodpłatnej światowej licencji na używanie i publikowanie projektu w celach marketingowych. Obejmuje to między innymi wykorzystanie projektu w mediach społecznościowych, na stronie internetowej StickerApp, w biuletynach i reklamach.
Klient zachowuje prawo własności do projektu. StickerApp nie ma prawa do sprzedaży produktów lub podobnych przedmiotów zawierających projekt bez odrębnej umowy.


W związku z publikacją projektu przez StickerApp, klient ma prawo do bycia oznaczonym/nazwanym twórcą projektu zgodnie z dobrymi praktykami, jeśli to możliwe, ale nie zawsze jest to gwarantowane.