WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ogólne

Warunki użytkowania (“Warunki”) dotyczą zakupów i użytkowania witryny StickerApp, StickerApp.pl, dostępnej na komputerach i w wersji mobilnej (“Witryna”), zarządzanej przez [StickerApp Sweden AB] (“my”, “nas” albo “STA”).

Rezerwujemy sobie prawo do aktualizacji Warunków w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Z tego powodu zachęcamy Państwa do przeczytania Warunków przed dokonaniem zakupu lub za każdym razem, kiedy używają lub odwiedzają Państwo naszą Witrynę. Data najnowszej aktualizacji jest podana w ostatniej sekcji Warunków. Jeśli nie zgadzają się Państwo na Warunki, prosimy nie dokonywać żadnych zakupów ani używać lub odwiedzać naszej Witryny. Państwa zakup lub używanie naszej Witryny oznacza zgodę na przestrzeganie naszych Warunków.

Akceptując nasze Warunki poprzez zakup lub użytkowanie naszej Witryny, poświadczają Państwo, że mają Państwo ukończone 18 lat. Jeśli mają Państwo mniej niż 18 lat, ale przynajmniej 13, mogą Państwo używać naszej Witryny i dokonywać zakupów wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na nasze Warunki.

Staramy się zapewnić, aby informacje na naszej Witrynie były kompletne, poprawne i aktualne. Jednak pomimo naszych wysiłków informacje na naszej Witrynie mogą czasem być niekompletne, niepoprawne lub nieaktualne. Wszystkie nasze produkty, opisy i ceny produktów na naszej Witrynie mogą się zmienić w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Przyjęcie zamówienia

Po dokonaniu zamówienia, otrzymają Państwo email z potwierdzeniem, zawierający numer zamówienia, szczegóły dotyczące produktu, który Państwo od nas zamówili, szczegóły płatności i dostawy. Email ten jest potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie.

Kiedy zamówienie zostanie przygotowane, otrzymają Państwo email z informacją o wysłaniu zamówienia z wszystkimi ważnymi informacjami o Państwa zamówieniu. Zalecamy zachowanie obu maili, aby ułatwić potencjalny kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Płatność.

Akceptujemy poniższe formy płatności:

1. Karty kredytowe i debetowe

Płatności można dokonać poniższymi kartami kredytowymi: Visa, MasterCard, AmericanExpress, Diners, Discover, JCB i Maestro. Karta jest debetowana na sumę zamówienia, w momencie kiedy STA przesyła Państwu email z potwierdzeniem zamówienia. Wszystkie transakcje kartą kredytową/debetową na naszej Witrynie są przetwarzane przez Adyen, bezpiecznego pośrednika transakcji internetowych, który szyfruje informacje płatnicze w bezpiecznym środowisku. Płatność będzie debetowana i pobrana z Państwa konta po przyjęciu zamówienia przez STA. Potwierdzają Państwo, że karta kredytowa/debetowa, której Państwo używają należy do Państwa albo że zostali Państwo specjalnie autoryzowani przez właściciela karty kredytowej/debetowej to jej użycia. Wszyscy posiadacze kart kredytowych/debetowych podlegają kontroli walidacyjnej i autoryzacji przez podmiot wydający karty. Jeśli wydawca Państwa karty odmawia autoryzacji płatności do STA, Państwa zamówienie zostanie anulowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne opłaty lub kary naniesione na Państwa przez wydawcę karty za przetwarzanie płatności związanych z Państwa zamówieniem.

2. Pay Later z Klarną

Pay Later jest wykonywane poprzez Klarnę i używając warunków płatności Klarny. Aby przeczytać warunki płatności Klarną, prosimy kliknąć tutaj. Jeśli wybiorą Państwo płatność Klarną - Pay Later, mogą obowiązywać dodatkowe warunki pomiędzy Państwem a Klarną. Te warunki będą widoczne przy płatności.

3. PayPal

Po wybraniu opcji PayPal, są Państwo przekierowani na stronę PayPal aby się “zalogować” i potwierdzić cenę przed kliknięciem “zapłać.” Kiedy transakcja jest ukończona, powrócą Państwo na naszą Witrynę.

Warunki dostawy

Oferujemy różne warunki dostawy, aby sprostać Państwa potrzebom. Są one widoczne przy płatności.

Rezerwujemy możliwość zaksięgowania płatności o wartości US$20 za nieodebrane przesyłki, które są wysłane przez przewoźnika do nas, oraz za przesyłki, które są do nas zwrócone z powodu niekompletnego lub niepoprawnego adresu klienta, aby pokryć koszty przewozu. 

Wysyłka może zająć do 8 dni roboczych, ale staramy się wysłać wszystkie zamówienia w ciągu 2-3 dni roboczych. Proszę wziąć pod uwagę, że czas dostawy jest tylko przybliżeniem i zaczyna się od momentu wysyłki. Czas dostawy nie zawiera potencjalnych opóźnień spowodowanych przetworzeniem płatności i/lub dostępnością produktów. Jeśli potrzebują Państwo swojego zamówienia jak najszybciej, prosimy o skontaktowanie się z nami przed złożeniem zamówienia, abyśmy mieli okazję sprawdzić, czy będziemy w stanie wysłać zamówienie na czas.

[Opóźnienia mogą być również spowodowane przez projekty o niskiej rozdzielczości lub w inny sposób nie nadające się do druku. Staramy się zapewnić sprawną komunikację, aby zminimalizować takie opóźnieniam ale w takich przypadkach szybkość rozpoczęcia produkcji zależy od tego, jak szybko otrzymamy nowe pliki.]Zwroty

Mają Państwo prawo do zwrotu zamówienia, aby otrzymać zwrot płatności. W takim przypadku należy poinformować o tym STA oraz wysłać produkt(y) w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Dotyczy to tylko produktów, które nie noszą śladów użycia. Zwrot nie dotyczy produktów tworzonych na zamówienie i personalizowanych - w takim przypadku, zwrot płatności jest możliwy tylko przed rozpoczęciem produkcji.

Jeśli chcieliby Państwo dokonać zwrotu produktów, prosimy o wysłanie nam emaila na info@stickerapp.pl aby otrzymać instrukcje o tym, jak dokonać zwrotu.

Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

Wadliwe produkty

Jeśli otrzymają Państwo wadliwe produkty, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas emailem [info@stickerapp.pl]. Proszę wziąć pod uwagę, że nie będziemy w stanie przyjąć zwrotu wadliwych produktów bez poprzedniego kontaktu z centrum obsługi klienta. Produkty muszą być w takim samym stanie, jak kiedy je Państwo otrzymali, abyśmy mogli potwierdzić skargę. Jeśli STA uzna, że produkty rzeczywiście są wadliwe, STA dokona kompensaty, wysyłając nowy produkt bez wad.

Zobowiązania

Zobowiązania STA wobec Państwa są określone w każdym przypadku przez Warunki, o ile inaczej nie stanowi prawo. Zobowiązania STA wobec Państwa nigdy nie wynoszą więcej niż całkowita suma zamówienia.

STA w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadkowe lub pośrednie straty, takie jak strata dochodów lub w przypadkach force majeure (siły wyższej), takich jak wojna, wojna domowa, rewolucja, środki rządowe, strajki, lockout, blokady, przerwy w dostawie prądu, telefonu lub internetu, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie i tym podobne.

Rejestracja klientów

Abyśmy byli w stanie zrealizować Państwa zamówienie, musimy zarejestrować, zarządzać i przechowywać informacje personalne, które nam Państwo podają.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującą polityką prywatności, o której można przeczytać więcej w naszej Polityce Prywatności.

Ciasteczka

Nasza Witryna używa ciasteczek (cookies), aby udoskonalać przeglądanie Witryny i dokonywanie zakupów. Można przeczytać więcej na temat naszego użycia ciasteczek oraz tego, w jaki sposób mogą Państwo kontrolować nasze użycie ciasteczek w naszej Polityce Ciasteczkowej.

Niestosowne treści

Rezerwujemy sobie prawo do usunięcia obrazków i tekstów, które uznamy za nielegalne, obraźliwe, nieprzyzwoite, rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.

Prawa autorskie

Składając zamówienie, Państwo, jako klient, zaświadczają, że mają Państwo pełne prawo do użycia, publikacji i transmisji przesyłanych treści, zwłaszcza jeśli chodzi o tekst i obrazki przesłane do druku.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że produkt nie narusza niczyich praw do własności intelektualnej i praw autorskich, i że treść produktu w inny sposób nie narusza obowiązującego ustawodawstwa.

Klient wyraża zgodę, że nie pociągnie STA do odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich, wynikających z użycia materiałów przesłanych do STA. Oznacza to, że klient ponosi pełne skutki jakichkolwiek problemów wynikających z takich nadużyć.

Klient wyraża zgodę na wynagrodzenie oraz chronienie nas, nasz zarząd, pracowników, agentów, partnerów, jednostki stowarzyszone i zależne przed jakimikolwiek i wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zadośćuczynieniami i kosztami, łącznie z kosztami postępowania prawnego, związanego i powiązanego z naruszeniem praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich, związanych z materiałami przesłanymi przez klienta, łącznie z tekstem i grafiką.

Zezwolenia i ograniczenia dotyczące treści

Jeśli nie napisano inaczej, projekt naszej Witryny, łącznie z oprogramowaniem (software), kodem źródłowym (source code), obrazkami, tekstem i wszystkimi innymi materiałami które są częścią naszej witryny (nazywanych dalej “Treścią”), jest objęty prawem autorskim, znakiem towarowym lub innymi własnościami intelektualnymi, posiadanymi, kontrolowanymi lub licencjowanymi przez nas. Treść jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. W wyniku korzystania z Witryny nie uzyskuje się żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek treściach.

Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym dokumencie, nie mogą Państwo reprodukować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać ani uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywaniu w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek Treści lub części Witryny. Niewłaściwe wykorzystywanie treści jest surowo zabronione i może narazić Państwo na poniesienie odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamknięcie konta

Przez zamawianie na lub używanie naszej Witryny, wyrażają Państwo zgodę, że STA może, według własnego uznania i bez uprzedzenia, zamknąć Państwa konto i usunąć jakiekolwiek materiały, które dodali Państwo na naszą Witrynę.

Rejestracja, konta i hasła

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ochronę osobistą i chronienie wszystkich haseł i loginów/nazw użytkowników, których używali Państwo na naszej Witrynie. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za jakąkolwiek działalność na naszej Stronie, która może być powiązana z Państwa loginem lub hasłem. Mają Państwo obowiązek natychmiast poinformować o zagubionym loginie lub haśle na [info@stickerapp.pl]

Jeśli podejrzewają Państwo, że ktoś użył Państwa hasła lub konta bez Państwa pozwolenia, należy bezwłocznie poinformować o tym [info@stickerapp.pl] Rezerwujemy prawo dostępu i ujawnienia wszelkich informacji, w tym nazw kont użytkowników oraz innych informacji w celu przestrzegania obowiązującego prawa i zgodnych z prawem żądań władz.

Prawo właściwe i spory

Niniejsze Warunki podlegają prawu Szwecji, bez nadawania mocy zasadom kolizyjnym.

W przypadku jakiekolwiek sporu w związku z niniejszymi Warunkami, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla miejsca prowadzenia działalności STA, z wyjątkiem przypadku przepisu prawa bezwzględnie obowiązującego, który stanowi inaczej.

Rozdzielność postanowień

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, takie ustalenie nie unieważni żadnego innego postanowienia niniejszych Warunków; zamiast tego nieważne warunki zostaną zastąpione innymi warunkami w celu nadania skuteczności intencjom handlowym niniejszych Warunków.

 

Najnowsza aktualizacja Warunków na dzień 9/09/2020.